Xu hướng tuyển dụng 2022

#Recruitment_Marketing: do 70% UV không chủ động tìm việc mới (theo Linkedin) 2. #Inbound_Recruiting: 62% UV vẫn ưu tiên tìm việc trên các website việc làm (theo Linkedin) 3. #Employer_Branding:...