chuduan

0888353335 0888353*** show
7.com.vn@gmail.com
Open Jobs - 0

About Company

Thế giới Marketing là một hệ sinh thái về giải pháp doanh nghiệp. Chúng tôi có từng thương hiệu riêng cho từng lĩnh vực. Và các thương hiệu đó hoạt động độc lập như Designer.com.vn cho thiết kế, Lamphim.vn cho sản xuất phim,  TVC, Advertising.com.vn cho quảng cáo….Khi bạn là nhân sự của chúng tôi bạn sẽ thuộc quản lý của từng mảng riêng độc là mà không phải quản lý của mảng marketing nếu bạn không phải nhân viên Marketing.

Quản lý bởi  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thế giới Tinh Hoa

MST: 0107764248

Thành lập : Năm 2017

Portfolio

Be the first to review “chuduan”

Your Rating for this listing