to add suitable information for you.

Nói Về Việc Lựa Chọn Nghề Nghiệp Bằng Tiếng Anh | Topica Native
Interior designing : Thiết kế nội thất Ví dụ: Tôi luôn thích thú với ngành thiết kế nội thất. Sign up : Đăng ký Ví dụ: Tôi vừa đăng ký vào một lớp Yoga Diploma program : Chương tr

Nói Về Việc Lựa Chọn Nghề Nghiệp Bằng Tiếng Anh | Topica Native

Interior designing : Thiết kế nội thất Ví dụ: Tôi luôn thích thú với ngành thiết kế nội thất. Sign up : Đăng ký Ví dụ: Tôi vừa đăng ký vào một lớp Yoga Diploma program : Chương trình văn bằng Ví dụ: Chị gái tôi học văn bằng marketing tại đại học Oxford. Select : Lựa chọn Ví dụ: Anh ấy không được chọn vào đội. Backup plan : Kế hoạch dự phòng Ví dụ: Cảnh sát luôn có kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống. Practical training : Đào tạo thực tiễn Ví dụ: Tôi nghĩ đào tạo thực tiễn thực sự có ích với tôi. Sort out : Sắp xếp Ví dụ: Nếu bạn đang đến trạm xe buýt, bạn có thể sắp xếp những vé cho ngày mai được không? Bạn đã được bên nào chọn chưa? Bạn có kế hoạch dự phòng không? Tôi thực sự bối rối về việc sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp.

https://www.youtube.com/watch?v=UP9KtBH1DHc
https://youtu.be/UP9KtBH1DHcNói Về Việc Lựa Chọn Nghề Nghiệp Bằng Tiếng Anh | Topica Native
Interior designing : Thiết kế nội thất Ví dụ: Tôi luôn thích thú với ngành thiết kế nội thất. Sign up : Đăng ký Ví dụ: Tôi vừa đăng ký vào một lớp Yoga Diploma program : Chương tr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *