to add suitable information for you.

NGUYÊN TẮC CHỌN NGHỀ của Chuyên gia giáo dục GIẢN TƯ TRUNG | CAREER SELECTION PRINCIPLES Ceo PACE
Chúng ta cần có những nguyên tắc căn bản thì lựa chọn đó đúng đắn hơn ít sai lầm hơn ít sửa sai hơn. chọn nghề nào ở trường nào chứ không phải

NGUYÊN TẮC CHỌN NGHỀ của Chuyên gia giáo dục GIẢN TƯ TRUNG | CAREER SELECTION PRINCIPLES Ceo PACE

Chúng ta cần có những nguyên tắc căn bản thì lựa chọn đó đúng đắn hơn ít sai lầm hơn ít sửa sai hơn. chọn nghề nào ở trường nào chứ không phải chọn ngành nào ở trường nào. nhiều lựa chọn khiến các em lúng túng, như là vào trường mình có điểm cao nhất hay là vào trường uy tín, trường xịn. tôi không thể có một lời khuyên rằng nên chọn trường nào hay chọn ngành nào. nếu chúng ta nói câu chuyện chọn trường hay chọn ngành thì có vẻ bàn hơi ngược. Tức là theo lẽ thường lâu nay chúng ta hay có tình trạng lâu nay. đang diễn ra phổ biến trong xã hội là liên thông ngược. Liên thông ngược có nghĩa là khác với liên thông xuôi,. từ phổ thông lên đại học rồi lên thạc sĩ lên tiến sĩ, còn liên thông ngược bây giờ nhiều người học thạc sĩ . rồi lại đi xuống học đại học ngành khác để xin việc làm, những người học đại học ngành này.

Xuất phát từ việc chọn nhầm trường, nhầm ngành chọn nhầm nghề thì tôi nghĩ rằng chúng ta. này ra trường phải làm những ngành nghề trái với những gì chúng ta học, thứ nhất về mặt cá nhân . vừa lãng phí tuổi trẻ lãng phí bốn năm đại học về mà xã hội lãng phí vô cùng lớn,. để tránh lãng phí đó thì cần phải có một lựa chọn nó phù hợp hơn . Chỉ có những nguyên tắc sống cơ bản là bất biến thôi còn những lựa chọn liên quan đến công việc. liên quan đến sự nghiệp đôi khi đôi khi nó không bất biến nhưng khi lựa chọn chúng ta cần có những. căn bản thì lựa chọn đó đúng đắn hơn ít sai lầm hơn ít sửa sai hơn.. Theo tôi điều quan trọng nhất không phải chọn trường nào nghề nào hay chọn chữa cháy một năm. gốc rễ vấn đề ở đây là học cho thành người và học cho thành nghề thì cuộc đời mới có thành công bền vững . và hạnh phúc đích thực còn nếu như có bao nhiêu cái bằng có học cả bao nhiêu đi chăng nữa cũng không.

Không thành người cũng không thành nghề thì chắc chắn cũng chẳng có tương lai gì cả.. hiện nay có sự nhầm lẫn rất lớn của phụ huynh và học sinh và thậm chí giữa các trường đại học hiện nay về khái niệm ngành và nghề. Cấu trúc đại học của chúng ta hiện nay đang cấu trúc theo ngành theo tôi theo tôi đó là một câu trước sai lầm. ví dụ như là ngành ngân hàng, ngành hàng không hay là ngành du lịch chẳng hạn . các bạn đi học nghề du lịch nghề hàng không nghề ngân hàng theo tôi là không phù hợp . Bởi vì trên đời này không có nghề ngân hàng không có nghề du lịch không có nghề hàng không. chỉ có ngành du lịch ngành ngân hàng và ngành hàng không thôi. thì rõ ràng là chúng ta đi học cái nghề gì để chúng ta làm trong ngành ngân hàng cũng được ngành du lịch, hàng không cũng được. Ví dụ như chỉ có cái nghề tiếp viên hàng không hay nghề phi công chứ làm gì có nghề hàng không đâu.

Ví dụ tôi nói là một cái người học giỏi nghề kế toán thì em có thể làm kế toán trong ngân hàng cũng được. làm kế toán trong công ty du lịch cũng được, làm kế toán trong công ty hãng hàng không cũng được không có vấn đề gì cả. Hoặc các em cũng có thể tự kinh doanh dịch vụ tính lương cho các doanh nghiệp nhỏ . hiện nay chúng ta đang có một cái nhầm lẫn rất lớn giữa cái cấu trúc học nghề và học ngành. trong tiếng anh nó cũng rất rõ là nghề là profession ngành là industry thì cái mà các bạn trẻ cần phải học. cho nó thành nghề sau khi thành nghề đó ra trường làm ngành gì cũng được.. tên khoa với tên trường nhiều khi cũng gắn với ngành. ngay cả các trường cũng không phân định rõ là ngành với nghề cho nên rõ ràng làm cho sự học bốn năm . của các em hết sức lãng phí, cấu trúc đại học của chúng ta là theo cấu trúc của Xô Viết cũ sau này . cũng cần phải thay đổi lại để cho phù hợp cấu trúc theo nghề chứ không phải cấu trúc theo ngành.


https://youtu.be/AUMbMEXmHhENGUYÊN TẮC CHỌN NGHỀ của Chuyên gia giáo dục GIẢN TƯ TRUNG | CAREER SELECTION PRINCIPLES Ceo PACE
Chúng ta cần có những nguyên tắc căn bản thì lựa chọn đó đúng đắn hơn ít sai lầm hơn ít sửa sai hơn. chọn nghề nào ở trường nào chứ không phải