to add suitable information for you.

Hội thảo kỹ năng tìm kiếm việc làm thời 4.0 | Cần Thơ TV
Sáng nay 19 tháng 10 trung tâm dịch vụ. việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức hội. thảo kỹ năng tìm kiếm việc làm và dự. phỏng vấn cùng doanh nghiệp thời 4.0. dành cho sinh viên đại học năm

Hội thảo kỹ năng tìm kiếm việc làm thời 4.0 | Cần Thơ TV

Sáng nay 19 tháng 10 trung tâm dịch vụ. việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức hội. thảo kỹ năng tìm kiếm việc làm và dự. phỏng vấn cùng doanh nghiệp thời 4.0. dành cho sinh viên đại học năm cuối. tại hội thảo các doanh nghiệp chia sẻ. yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực và. nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh. nghiệp lưu ý những kỹ năng làm việc cần. có của một sinh viên mới tốt nghiệp Kỹ. năng tìm việc hướng dẫn sinh viên chuẩn. bị hồ sơ công việc ứng tuyển kỹ năng dự. phỏng vấn cùng doanh nghiệp thời 4.0. cùng những lưu ý dành cho ứng viên khi. phỏng vấn Qua đó giúp sinh viên năm cuối. được tiếp xúc với doanh nghiệp cập nhật. các thông tin kiến thức các kỹ năng làm. hành trang tìm việc cho tương lai đồng. thời giúp các doanh nghiệp tiếp cận với. nguồn nhân lực trẻ đã và đang được đào. tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ đó.


https://youtu.be/fP5p86ixDFgHội thảo kỹ năng tìm kiếm việc làm thời 4.0 | Cần Thơ TV
Sáng nay 19 tháng 10 trung tâm dịch vụ. việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức hội. thảo kỹ năng tìm kiếm việc làm và dự. phỏng vấn cùng doanh nghiệp thời 4.0. dành cho sinh viên đại học năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *