to add suitable information for you.

4 Việc LÀm Nhiều Phước BÁu Nhất – Thầy Thích Trúc Thái Minh
Em coi này có bạn Hoài Phương Kính bạch. thầy. trong kinh địa tạng viết khi làm việc. thiện phóng sinh ăn chay Tụng Kinh Vân. Vân 7 phần công đức Phước báu thì người. mất chỉ nhận đượ

4 Việc LÀm Nhiều Phước BÁu Nhất – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Em coi này có bạn Hoài Phương Kính bạch. thầy. trong kinh địa tạng viết khi làm việc. thiện phóng sinh ăn chay Tụng Kinh Vân. Vân 7 phần công đức Phước báu thì người. mất chỉ nhận được một phần còn lại 6. phần người có dương nhận được. sau đó ở Phần hồi hướng Con lại thấy nói. đem công đức này hướng về khắp tất cả. phần công đức bị phân chia nhiều như vậy. thì con có vô tình làm cho phần công đức. của người thân đã mất Đáng lẽ được nhận. giảm bớt đi không ạ Xin thầy giải đáp. cho con âm Xin tri ân công đức của thầy. hết đại chúng tôi bạn đừng hỏi rất khó ở. đại chúng có lăn tăn chỗ này ông Thầy. tin là trong chúng mà có ai mà tư duy. chút cũng thắc mắc chỗ này nó ràng trong. kinh Địa Tạng thì nói thế. làm phúc công đức cho người mất phòng 7. phần người mất được nhận một phần còn. người sống chúng ta được sáu phần.

Vì thế mà đêm cuối bài kinh cuối khóa tu. này nguyện em công đức này hồi hướng cho. tất cả Thấy cũng biết là người mất mình. còn được cái gì không Bạn lại bạn do thế. thôi hết rồi còn gì nữa. Thế này bạn thấy nó là có đúng coi. Hôm nay chú thấy không. Không biết thực hư cái chuyện hồi hướng. thế này mà nếu mà ví dụ hồi hướng này mà. mất hết công thức thì thôi chắc là tôi. xong không hồi hướng cho anh nữa để mình. giữ nước cho mình cái ngày nào lại chúng. tụng kinh xong chú Nguyện đem công đức. này hướng về khắp tất cả chết thật nha. Đây là mình nghèo xơ xác không còn tí. Phước nào ngồi trước hết rồi. mà thật sự thiếu này chúng bản thân thầy. ngày nào mà chả ngồi hướng hết. Thế thì chắc là mình bà Phước nhất không. còn tí phương nào. bạn này bạn Hoài Phương ơi bạn hoài thì. Vương bạn loa cũng có lý nghèo bây giờ.

Là chúng ta giải thích nhiều cái này thế. nào cho nó đúng đây cái pháp hồi hướng. này Thế làm sao đây. hình như không mà hồi hướng mà hết chẳng. ai muốn hồi hướng hả Thôi cho làm gì tới. gần cái vấn của tôi chứ không ngồi hướng. hết đi Tôi chả còn gì mai mốt tôi sinh. ra tôi nghèo tôi khổ thôi không có phước. không ạ. Mời các thành cái dạy chúng con hồi. hướng hết cả đi thế này. thôi đi làm cũng tâm cũng tốt con cũng. muốn hồi hương một phần thôi còn phải để. dành cho con chứ cho chồng con cái nhà. con chứ. Đấy Thế thì bây giờ cái vấn đề này làm. sao đây. thành xin chia sẻ với bạn Hoài Phương mà. với đại chúng thế này Thứ nhất chúng ta. biết phước báo. là phải xuất phát từ những việc làm. thiện của chúng ta phải chú nhớ làm việc. thiện thì mới sinh gặp Phước báo làm. việc ác thì không thể có phước báu mà là. tai họa.

Rất rõ ràng từ thiện nghiệp mới sinh ra. phước bóng cô gái mười nghiệp Thiện của. chúng ta trong kinh Thập Thiện đấy là. xinh gặp Phước báu. chúng ta không sát sinh mà chúng ta. phóng sinh không trộm cắp mà chúng ta bố. thí cúng dường không tà dâm của chúng ta. trinhhoàn không dối láo mà chúng ta. chân thật không nghiện ngập mà chúng ta. sống lành mạnh Vân Vân không tham không. sân. Ông bảo thủ tại Kiến đấy 10 cái nghiệp. hiện này sinh trước đó chúng ta và từ. chung thì phải nói là đó là bố thí chỉ. giới và tu tập sinh ra phước Báu cho. chúng ta Ừ rồi chúng rõ như vậy Cái gì. Phước báu trong nhà vật mình chia ra làm. hai cái loại thuốc báo thứ nhất là Hữu. lậu Phước báu gọi là Phước báu Hữu Lầu. cái phép bóng thứ hai là Phước báu vô. lòng. ô tô bảo Hữu Lầu nghĩa là cái Phước báu. với chúng ta hưởng là nó sẽ hết và cái.

Phước báu là chúng ta ở trong cái thế. giới này trong lục đạo luân hồi thôi là. hưởng phước báu Hữu lậu còn Phước báu vô. lậu là sẽ dẫn chúng ta đạt được giác ngộ. giải pháp ra khỏi luân hồi sinh tử nghe. tất nhiên tu học Phật này không phải các. phật tử ai cũng hỏi được cái tâm mong. cầu Phước báu vô lậu đâu. cũng có muốn con làm phúc một tí để kiếp. sau Con sung sướng con đẹp đẽ hơn con. sinh ra mà còn lấy được ông chồng ông. giàu sang phú quý cho con được nhờ đấy. nhà thằng đấy là thuốc báo phút nào nữa. ăn cúng dường Hôm nay mày con mong cái. điều này điều kia. làm phước hút đầu sẽ còn Phước báo vô. lậu là phải Ừ từ cái người mà hiểu pháp. tu tập mới được nhà Ừ cái tấm bồ đè mà. làm phước mà làm thiện mới sinh ra được. phước báo vô nào. hay là biết bố thế biết làm phước mà gọi. là ba la mật đấy mày sinh ra phước báu.

Vô lậu được nhá Nhưng cái Phước báo Hữu. lậu cũng rất là quý thì không có phước. báo Hữu đầu chúng ta cũng rất là khổ đại. chúng thấy rồi đấy nha đói cũng là khổ. nghèo cũng là khổ nghèo thì hen có chúng. ta phải có cái Phước báo hút đầu đã bớt. khổ bớt một phần khổ đi Thế thì thưa đại. chúng không. khi chúng ta là một cái việc thiện một. cái nghiệp thiện thì chúng ta sinh ra. phước báu khi anh chưa nói là Hữu lậu. hay vô làm gì nhưng mà sinh ra cốc báo. đã tại chung nhớ hôm nay các phật tử. shop bát cũng giường đến chúng ta là. sinh ra phước báu nhé còn tâm người như. thế nào mấy nó mới biến thành thuốc báu. vô lậu là lại còn tùy theo tâm trí người. đó không Còn chắc chắn kết thúc báo Hữu. lậu ở chúng ta có rồi từ việc rất bát bố. thí cúng dường đến chúng ta sinh ra. phước bóng cái thuốc pháo ấy ở đây thì. lấy cái dù nó giống như là chúng ta bật.

Riêng lên chúng ta đốt một cái bó đuốc. là bó đuốc nó sáng lên đấy là thứ ba của. chúng ta đấy chúng ta bò vào bình bát. chưa tăng rồi chúng ta đang bật que diêm. để châm ngòi cái mồi cái đuốc Cháy lên. và nó sáng lên nhà thuốc bổ ánh sáng đấy. là thứ báu của chúng ta là chúng nó chưa. mỗi ngày hôm nay bỏ vào bình bát chúng. tăng là đang đốt kết phúc phước báu của. mình cái ngọn đuốc báo mình nóng bừng. sáng lên chúng ta có cái Phước bảo vậy. đấy rồi. thế cái chuyện hồi hướng Phước báu thì. nó thế nào. ở trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật dài. là khi chúng ta làm phước thì Phước báo. ấy hồi hướng cho người mất người mất. được một phần còn người sống được 6 phần. cái người sống với cái người làm phước. được sáu phần đầy chúng đã nghe qua bài. kinh nói về thấy vật 6 phần. 1 người bố thí thì sinh ra cái phúc mà. cái phút này gọi là có 6 phần 3 phần.

Thuộc về người. người bố thí ba phần thuộc về người nhận. phí. chứ không phải là thuộc về tết là thuộc. sở hữu đâu mà kết quả Phước ấy phải. không nó sinh ra thì do ba phần là là từ. người người bố thế 3 phần là từ người. Nhật bố thị đại chúng rõ chỗ nào không. người bố thí trước khi bố thế Tầm Hoan. Hỷ trong khi bố thí tâm tình Tín và sau. khi bố thí Tầm Hoan Hỷ nữa thì sinh ra. cái Phước báo rất lớn cái người nhận thí. người nhận thấy cái rồi nhưng chưa tăng. là người nhận thí khi mà trước khi nhận. thí Tâm đang hướng đến retime đang đoạn. tham bằng trong khi. sau khi nhận phí rồi thì tâm cũng thế đã. đang hướng đến retimer đang đoàn tham mà. khi mà Thoa nhận xong rồi hình như thế. nào tâm hướng đến Ly tham đoạn Tham thì. cũng xinh gặp Phước Báu cho các người. cái quả phước cho cái người em người bố. thí đại chúng rõ chứ rất là do do cái.

Người nhận này cũng có phần sinh ra quả. phước cho người ta phần cái người thấy. cũng sinh ra 3 phần chúng ta làm mà đủ. sáu phần này mà đầy đủ thì chúng ta được. Phước Báu trọn vẹn. 6 phần Phước bóng cái sáu phần này nó. không phải là chia đều đâu Cứ để chúng. nhé Nó không phải là phần phân chia mà. gọi là phần là sáu kinh cái tục Phước. báu thế không chứ không phải là phần là. phân chia Thế thì người cúng dường là. được sáu phần Phước Báu và là thí vật 6. phần. là phụ thuộc vào mình cũng và cái người. Nhật. Ừ ai cũng thế. Ừ thế còn hồi hướng cho người mất người. mất được một phần rất là người mất cũng. sẽ được hưởng phước. Ừ thì gọi là một phần thôi một phần thì. không phải là bằng 1/6 của cái kia chúng. ta không hiểu chúng ta cứ nghĩ là Phước. này cái rồi con cũng con cũng sáu đồng. thì con được sáu đồng được cái Phước báu.

Đồng con hồi hướng cho cái người mất. người mất được 11 đồng thôi nghe không. Không phải Thế nó có kho hình như thế Ở. đây Nói cái Một phần người mất được. hưởng tới là người ấy được một phần. Phước Báu phần ấy lớn hay nhỏ lại tùy. thuộc vào cách người nhận đấy nhé người. nhận đấy mà hoan hỷ với cái việc bố thí. cúng dường của cái người hồi hướng cho. mình đấy mà không thì người đấy Phước. báo lớn còn không thì mình Phước báu nhỏ. thôi tôi đã chúng có những người thấy. con mình á Nó đem đồ đi cúng dường chùa. phòng. hồi hương phước cho mình nhưng mà mình. không hoan nhỉ khi mở nhạc cạo đâu mà. mang đến công chùa tao thế thì khi con. mình nhé Mang gạo đến cúng chùa vào xin. hồi hướng cho bố con thì bố con vẫn được. một phần Phước nhưng mà tâm bố con này. không ăn nỉ mà còn trách nhà mày giàu. lắm rồi Mang gạo đến cúng chùa thì bố.

Được Phước nhưng Phước rất bé này chú. mèo thế nhưng mà Bố thấy con mình Mang. gạo đến cúng chùa bố hoan hỷ với cái. việc của con quý lắm đấy con à nghe. không biết cúng dường tam bảo chúng tăng. Phước lắm đấy hoan hỷ tùy thì khi người. con hồi hướng thuốc báu người bố nhận. được cái Phước bóng rất lớn đấy một phần. nhưng phần của ta là rất lớn chứ không. phải phân nhỏ đâu anh giống như bà Thanh. đề khi mà đài tăng chú Nguyện hồi hướng. cho bà thì bà khởi được cái tâm xả tham. bà xã được cái tham mà không có cái tâm. tham ích kỷ nữa là bà được hưởng trọn. vẹn cái vất máu mà chưa Phật và chúng. tăng hồi hướng cho bà ấy nhà Phước báu. nó đầy đủ thế cho nên bán được sinh. thiên nhai trong cái ngày hôm đấy. Thế vậy thì đây bạn này bạn kỳ chưa được. hiểu về Kinh Địa Tạng cái chỗ này. sau khi chúng ta làm phước thì chúng ta.

Được hưởng sáu phần Phước sáu cần Phước. là do ba phần Từ nay mình 3 phần do. người nhận cúng đại chúng rõ chưa để gọi. là phần thế thôi cái rồi hồi hướng cho. người mất thì mới mất được một phần. Phương gọi là một phần không phải cái. phần của mình mất ấy là bằng 1/6 của của. cái người cúng đâu nha Mà gọi là được. một phần lớn hay nhỏ còn tùy vào tâm của. cái người nhận Phước đó để hồi hướng đó. chứ không phải không. là cái kính chỗ này chúng ta trong kinh. nền Đức Phật để kể câu chuyện thế này. xưa có một cái vì nông dân rất là nghèo. hôm ấy đi đường mới gặp một vì Phật độc. giác Cái ông này ông ấy xin được cúng. dường toàn bộ phần cơm ăn buổi trưa mấy. cho vì Phật độc giác ngài hoan hỷ Thọ. nhận và chú nguyện cho cái vì Nông dân. nghèo khổ này được Phước Báu và khi vì. vận động giác là chú miệng như vậy thì.

Tất cả chúng quỷ thần chư thiên người ta. đều hoan hỉ vì thấy cái chú nông dân này. làm sao mà dám nhiên ăn rất nghèo khổ. mới nhiên ăn để cúng ngày độc ác chấp. nhận đói luôn cho nó họ hoan hỉ lắm học. ca ngợi 8 tháng cái rồi học ca ngợi thế. nào mà cái đó đến tay và kéo vua của cái. nước ông vua mới thấy là cái chú nông. dân này thì cúng dường một vị phật độc. giác thì ông mới đến đâu mới nói gặp cái. cái vì nông dân này là xin ông ngay chia. phước cho tôi với Tôi Mỹ Phước 3 ông ấy. tôi lại không có duyên được cúng này. Phật độc Ừ. thế thì vì nông dân này bảo bây giờ tôi. thì tôi cũng không biết Tôi cũng dường. đi Phước của tôi được thì bây giờ chia. cho ngày thì tôi có gì hết Phước không. Em có thắc mắc giống như cái bàn này thế. là bị nông dân tìm Đôn đáo đi để tìm gặp. lại vì Phật độc giác sau đó vì phạt độc.

Giác cũng hiền cho cái vị này gặp. và nông dân mới hỏi là Bạch Vĩnh ngày á. Phước con làm con cúng dường ngày hôm. nay ngày chú nguyện cho con có phước rồi. bây giờ với ông vị vua kia vì muốn xin. Phước có con thì con chia phước cho vì. ấy thì con có hết Phước không. Anh Đức Phật đầu Giác Mê giải thích cho. cái vì nông dân này thế này phí chưa có. lúc cũng đang cháy và mọi người mang. guốc của họ đến tiếp cái lửa bó đuốc của. ông thì lửa ở bó đuốc công ánh sáng ở. bóp không Nó có bị giảm đi không. Ừ thế thì cái vì nông dân này mới nói là. thơ ngày lửa thuốc của con vẫn không. giảm đi ạ người ta mang ruốc người ta. đến tận châm lửa mồi cái lửa có minh mà. mà một người chơi trên trăm người nhìn. người đến mồi ở cái bóp của mình thì cái. lửa của bóp mình nó vẫn không vì mồi mà. nó giảm đi. cả mã ánh sáng lại nhiều lên Lúc trước.

Chỉ có mình post của mình thôi thì chỉ. sáng một chút thôi bây giờ trăm bó đốt. nhìn bó đốt được mồi với cái cúp của. mình thì ánh sáng nhiều lên cho nên. Phước của ông không Giảm không mất đi mà. ánh sáng của có lúc ông lại được tăng. thêm đấy thì ngày mới nói là như vậy khi. ông có hồi hướng Phước báo với tấm chân. thật đấy thì Phước của ông không hề mất. đi không bắt đầu thế này trúng nhá mà có. thể do cách tăng cường tâm của ông mà. Phước có ông lại còn tăng lên nào. ở ngay à. Ừ thế thì ở đây cũng thế đại chúng chúng. ta thích chúng ta làm được một việc Hiền. một nghiệp Thiện sinh ra được quả Phước. chúng ta hồi hướng cho Thân Quyến Ai cho. Ai từ Thân Quyến mình được Phước và được. Phước như thế nào là còn tùy thuộc vào. nghiệp duyên của Thân Quyến mình nhé về. về phía mình thì mình không bị mất bớt. đi cho nên Tại sao chúng ta xong chúng.

Ta vẫn thường Nguyện đem công đức này. hồi hướng cho tất cả nhà ông để cho cả. pháp giới này như này chúng Nhớ thế này. này cái người chân thật hồi hướng là có. khác chứ còn chúng ta hồi hướng bằng cái. miệng không á Đọc bài này thuộc quá rồi. quen rồi nguyên đêm công đức này hết tất. cả nhưng mà tâm mình nhiều khi hướng là. chung chung thế nhưng mà hồi hướng cho. cái cô bạn ngồi bên cạnh mình không. thích đâu bây giờ hồi hướng cô lại tốt. hơn mình có hay hơn mình không tâm mình. thực sự là có khi chưa muộn đấy cái tấm. ích kỷ của mình nó vẫn còn ở đây phải. nói thật đó đại chúng phải kiếm cho mình. đấy ví dụ như khi thầy hồi hướng trở. thành hướng rất là thật và công đức của. buổi thính Pháp hôm nay có bao nhiêu con. xin nguyện hồi hướng cho tất cả mọi. người mọi người đều được giác ngộ đều. sáng tỏ đạo lý với tâm thật như vậy thì.

Mới được nghèo thì Phước của mình không. mất mà nó còn Nhấc lên thêm nên các con. này chúng nó triệu hồi hướng miệng nhưng. mà tâm lý không có cái tâm xả tham của. mình chưa có cái tâm ích kỳ của mình nó. vẫn còn thì hồi hướng không được bao. nhiêu nghe một cái Phước cũng không. chuyển đi được đâu cũng chỉ là thế thôi. chú mèo hôm nào nhá Đây cho nên là yên. tâm sau khi chúng ta làm phước chúng ta. hồi hương phước thì Phước của mình thật. sự là vẫn không mất nhưng ta trân thành. hồi hướng thật sự với cái Tâm rộng lớn. thật sự thì Phước của mình không những. không mất đi mà còn tăng lên để lại. chúng yên tâm nhá Hay mà cái thiền pháp. Phước bóng đó được nhân rộng ra em đại. chúng chùa chúng ta cứ tu tập cứ làm. việc phước thiện thật nhiều và chúng ta. trân thành hồi hướng không chỉ cho Thân. Quyến của chúng ta mới cho pháp giới này.

Cùng được hưởng phước báu nghe không thì. chúng ta không mất mà pháp dưới này lại. được Tăng thêm phước bóng nhá Đừng xa. mất nước nhá Anh không thể hồi hướng cho. mỗi mỗi nhà con với chồng con mồi lớn. cho ai cuối bài này thấy thầy cứ đem. công đức của con hồi lớn như tất cả thế. này buồn chết lên được nhau. không Xào một lúc Dũng mạnh lên cái. người mà phát tâm mà chia sẻ với mọi. người là Phước ngày lớn lên trần Phật tử. trong anh càng ngày càng và rộng lớn lên. đó mới là cái điều quý Báo nhé Tôi xin. trả lời như vậy. đi câu hỏi từ Facebook của bạn Hương Ly. bạn hỏi rằng. ô Kính Bạch Thầy. ơi con có một thắc mắc muốn thầy giải. đáp. Khi con nghe rằng chưa tăng thì được. phép hoàn tục đúng pháp đến bảy lần. nhưng chưa Ly đã hoàn tục rồi thì không. được phép thọ giới làm thịt Kerry trở. lại. rồi người sáu căn không đầy đủ thì không.

Được xuất ra tại sao lại có sự phân biệt. này trong khi chủ trương của đạo Phật là. bình đẳng. Mấy bạn này giờ hỏi những câu hỏi cũng. rất là khó nghe. câu này liên quan đến giới luật của phật. dưới luật của người xuất ra. bạn thắc mắc là. bạn anh nghe chắc cũng có các thầy giảng. rồi chứ Tăng á Tức là các xứ Nam Á là có. thể được phép hoàn tục đúng pháp bài lần. hoàn tục và hoàn tục Đúng Pháp nha này. trúng gió thế này nghe không Cái còn. chia ly thì đã hoàn tục rồi là không. được xuất ra trở lại nữa không được thọ. giới tỳkheo nữa đấy có người sáu căn. không đầy đủ thì cũng không được xuất ra. bán bảo Tại sao sẽ đã đà phật pháp phải. bình đẳng Đức Phật Từ Bi bình đẳng tại. sao mà lại có chuyện phân biệt nam nữ. thế này và rồi người này người kia bạn. thắc mắ. em đi kiếm chỗ này chúng ta thấy xin trả. lời đúng là Đức Phật là tuyệt đối bình.

Đẳng Không bao giờ thật yên vị ai cả. hoàng. có một người mà có lương tâm một chút. người ta cũng sống khá bình đẳng rồi thu. hồi là Đức Phật là bậc đại thánh thì cho. nên ngày là tuyệt đối bình đẳng luôn nhà. bình đẳng như hư không luôn không thiên. vị ai luôn cho nên thành nói là đức phật. Như Mặt Trời chiếu sáng. ngày không phân biệt là phật tử ngày mới. chiếu không phải phật tử của ngài ngày. công chiếu đến không hả thế hay là người. theo đạo Phật ngày mới chiếu người đi. theo tôn giáo khác phải không chiếu và. chưa hết lòng từ của ngài là phổ cập hết. tất cả bình đẳng. em không phân biệt nhưng còn duyên của. chúng ta đó chúng ta có được cái duyên. hay không là do chúng ta nghèo này là ở. phía chúng ta nữa chứ Đấy Thế thì ở đây. anh thế phải nói là phật pháp là tuyệt. đối bình đẳng giới luật của phật Đức. Phật chế giới luật là hoàn toàn dựa trên.

Nhân quả và nghiệp đánh của chúng sinh. tại sao Phật tử tại gia phần chỉ chế nam. giới vào cuộc sống tại gia của các phật. tử nam giới là phù hợp là tu tập được. phù hợp với đời sống tại gian đây như mở. tại ra mà các phật tử mời giữ giới như. các thầy chữa sốt ra thì không thể ở nổi. đâu không sống nổi ông không Chúng ta sẽ. bị đẩy ra khỏi đời sống tại gia ngay. thôi ông đi sót ra đi mà bà đi tôi đi. vào đã khác thế giới các thầy đi xót xa. thì lại phải giữ giới của người xuất gia. thì mới đúng là người xa ta Trên người. xót xa nhớ thấy mày sống như các phân tử. thì lại thành người tại ra mất rồi đó ý. cho nên cái nào nó ra cái đánh cho nó. phật pháp đức phật chế giới luật mà Căn. cứ trên nhân quả doanh nghiệp đánh của. chúng sinh mà ngày chế Thế thì giữa. người nam và người nữ nghiệp nó khác. nhau tôi này chúng.

Ta trong kinh Đức Phật dạy 20 điều khó. sinh được là mười là khó mà xinh làm. người mà xinh được Thân nam tử lại khó. hơn Cho nên cái tướng Nam tử người ta. cũng gọi là cái tướng mà trường phu cái. tướng mà nó nó nó cao thượng hơn nha Tất. nhiên 0,5 tử nào cũng triệu vu cả. trong đó có những nữ giới rất triệu phụ. à rất là đáng mặt là là anh Tài anh hùng. nữa đấy là chỗ nào Việt Nam mình đấy mà. mấy vì nữ giới cũng rất là anh hùng Bà. Trưng Bà Triệu đấy Hoàng đâu phải chịu. Thượng mấy ai năm tử mà được như vậy. nhưng mà đấy là cái cá biệt thôi đa phần. thì nữ giới là cái chướng duyên mới. nhiều hơn nam giới nào đó là doanh. nghiệp của nữ giới để chúng biết rồi. người nữ thì thuộc phái yếu là chân thì. yếu tay thì mềm vào đây ta gọi là người. nữ chân yếu tay mềm Nguyên hứa thì phải. mang nặng đẻ đau. không Ngày xưa thì tao nói đấy phụ nữ ở.

Tại gia thì phải tòng tòng phụ Xuất giá. tòng phu phu tử thì phải tong từ nữa Rất. là phải tầm hết cái coi Nói 55 nam giới. phải ở Tại gia tòng phụ rất gọi là kiểu. này sao lấy vợ phải Tòng vợ đâu Tao cũng. thế đâu. đúng không Nhưng mà nữ giới là thế thì. cái nghiệp tính của người nữ là ăn chuối. là Ngô mì người nữa là thế người Nam thì. cứng còi vào chí khí hơn thường là thế. trong nhà mà có có nam tử thì nhà nó. khỏe hơn mạnh hơn nhà một toàn nữ giới. thì nó yếu lắm đấy là rõ đấy là nghiệp. Đánh doanh nghiệp của người nữ như vậy. cho nên Đức Phật mới chế ra người nữ. trong luật Phật đấy nếu mà đã hoàn tục. rồi vàng xuất ra giờ mà hoàn tục thì. không được xuất ra họ giới trở lại nữa. đó đó là nghiệp vì những người nữ như. thế là nghiệp đánh người ta rất là nàng. Nếu người ấy mà xuất ra trở lại tu tập. trở lại người cũng sẽ lại phá dở còn phá.

Hay Phật pháp nữa. cho nên Johnny khi xuất ra rồi là phải. giữ cái lòng thật kiên định Ừ nhưng mà. nam giới thì lại khác hơn nhiều đấy nam. giới thì khác hơn chí khí người ta phục. lại nó có thể tốt hơn đó cho đến với. phật cho phép người nam có thể được đến. bảy lần ngoài hoàn tục đúng pháp nhá. hoàn tục Đức Pháp. Ý kiến giữa này chúng mà để chúng ta. thấy Đức Phật không có phân biệt không. kỳ thì không có gọi là bất bình đẳng Nha. mà Đức Phật là hoàn toàn tâm rất bình. đẳng chế ra giới luật là dựa trên nghiệp. đánh của chúng sinh đại chúng theo có. giống như Thầy nói với giống như con bò. con bò đực thì phải kéo cày mày đi kéo. xe như con bò sữa thì ta nuôi để vắt sữa. người ta lại phải chăm sóc chế độ ăn. uống khác cái con bò được cái gì cho ăn. uống khác Thôi nhé Mỗi kinh chúng sinh. nó một cái nghiệp tính khác nhau để.

Chúng ta hiểu nhá Đức Phật là tương đối. Bình Ừ nhưng mà bình đẳng trên nhân quả. Bình đẳng trong nghiệp đánh của chúng. sinh là như vậy trong nhà chúng ta đó. cha mẹ đối với các con là cũng binh rằng. và cung bình đẳng Nhưng mà con gái đại. chúng thấy không là bố mẹ cư xử khác với. con trai Tại sao lại thế cư xử khác đấy. không phải là không biết đánh đúng không. ba chú con gái nên nó khác mày cho nó. thế này cho nó cái kia. chuẩn bị của hồi môn cho nó ngay khác. nên con trai này không phải lo cái đấy. con trai nhiều khi phải mắng phải đeo để. cho nó mạnh mẽ nó cứ gọi lên con gái thì. lại chiều hơn nhiều hơn nhưng không phải. là bất bình đẳng nhân vì con gái nó là. con gái không đó thế thời đại chúng hiểu. rõ chỗ này nhé không có trách là tại sao. trong Phật pháp mà lại còn bất bình đẳng. phân biệt nam nữ khác nhau.

Không có cái sự phân biệt kỳ thị như thế. mà cái đó là dựa trên cách nghiệp riêng. của mỗi voi là môi giới chứ không phải. là là Đức Phật phân biệt này chúng rõ. chưa bạn là. có Honey có thế nha Đó cái điều này câu. hỏi từ YouTube của bạn hàng phần hỏi. rằng Kính bạch thầy Ngày trước bố con bị. ốm nặng. Có một hôm lúc gần nửa đêm do Con thương. bố con quá nên con lên trên bàn thờ gia. tiên thắp hương cầu cho bố con được khỏi. bệnh hoặc Nếu có con một có tần số thì. cũng ra đi nhanh chóng để sớm thoát khỏi. cái sự đau khổ này đến sáng sớm hôm sau. thì bố con chết thật các cô mát trong. nhà mới Trách Con rằng thắp hương ban. đêm là điều hoàn toàn không nên không. tốt cho gia đình đang có người ốm người. bệnh. anh Bởi vì buổi tối vong linh đi lang. thang oan khuất xuất hiện nhiều Nếu con. thắp hương khấn vái không đúng thì sẽ là.

Cơ hội kêu gọi ma quỷ xâm nhập và gia. đình để Quấy phá con không biết liệu có. phải mình đã vô tình khấn mời vong linh. vào để làm hại bố con hay không có Khi. nào bố con bị bắt đi chứ không phải là. do bố con tần số 20 con mong thầy chỉ. dạy cho con được biết việc làm của con. là đúng hay sai và việc thắp hương ban. đêm có đúng là tạo cơ hội cho vong linh. vào nhà quấy Phá không à Con xin cảm ơn. thầy hạn hết tới đại chúng bạn anh Thuận. bạn đấy hỏi cái câu hỏi này chúng ta mới. biết là chung quanh cái việc thờ cúng. khấn vái rất nhiều chuyện xảy ra chuyện. về bát hương thờ Thế nào có được đông. chạm vào bát hương tay không có được nhổ. chân nhang 20 ngày hai mấy cuối năm mới. được nhỏ chân nhang vào chân nhanh mà. cắm nhang nó uốn vòng thì tốt hay là khu. ở. nhà nó còn có tàn một thời là chúng ta. toàn phải mua nhanh có tàn đây nó xoắn.

Vòng vòng Thế là vào nhà mình có lộc đấy. rất nhiều chuyện thế rồi bát hương có. được động vào có được lâu chú thế không. Hay phải đến 23 tháng chạp mới được tổng. kết mới được lau chùi nhiều thứ lắm thì. đưa này trúng cái việc thắp nhang. không Thế nhà hàng thực ra thì. thắp nhang nó không phải là cái bắt buộc. phải có đối với người đệ tử Phật đó. ăn cá mực đạo đức ngày xưa chưa Tổ ngày. xưa và dừng tôi làm gì có hương khói gì. đâu mà các ngài Vẫn Đắc Đạo không ăn gì. có hương khói đâu tổ Trần Nhân Tông vào. rừng này thu âm Chỉ có thể thắp hương. suốt ngày nữa đâu đó nên chúng ta phải. cái nha nhá chúng ta khi mà thách lên. thứ nhất thế là nó có cái mùi mùi thơm. hương trầm nó tạo cái không gian ấm cúng. không gian ấm cúng thì chúng ta cảm thấy. nó linh thiêng đấy là cái về tâm lý thôi. Thứ hai là khi thắp cây nhanh cái lửa đỏ.

Đỏ của nó đấy tượng trưng cho cái tâm. chúng ta cái Hồng tâm của chúng ta cái. tâm thành của chúng ta tâm đỏ Tâm Hồng. thứ ba là thắp cái nhanh lên thì mình có. cái điểm để mình chú Tâm nghe ông mình. chú Tâm mì thấy mình vay chứ còn nhìn. lên Giữa Không Trung này thì chả biết. chú Tâm ở đâu cho nên cái này á là chưa. Tổ Cũng chế ra phương tiện chứ còn thực. ra thời Đức Phật thì đa phần là chỉ đốt. chậm thôi rốt chậm nó trước nó cũng. không có phải như một cây nhang Dù sau. này chúng ta mới sáng tác ra cây nhang. để chúng nhớ nhé như vậy bàn chất của. cái nhanh như vậy chứ nó không phải có. nhanh mới linh thiêng bạn có nhanh mấy. cảm ứng có nhanh cầu cho vong linh mới. về cái đó không phải đâu chưa này chúng. nhé Không phải như vậy Cái gì bạn hạng. tuần này bạn thì kể câu chuyện của bạn. ấy là Bố bạn ấy ốm đau đớn rất nặng.

Thương bố quá Tối mới lên trên bàn thờ. gia tiên thắp hương khấn vái cầu cho bố. khỏi bệnh mục đích âm là như vậy động cơ. là tốt thế còn nếu bố mà không qua khỏi. thì cho bố đi được nhẹ nhàng cái bàn. khấn thế đâu có gì xấu đâu đây chúng báo. thì chúng ta thì chỉ có 1 là chết hay là. sống thôi mà cái các phân tử đây cũng có. thể gắn được vào cái phần tử Vân Khấn. cho con sống nên sống khỏe mạnh chết gọi. là gì. Đau Một gì Một giờ 1:00 giờ chết thì một. đây đây không Mình vẫn khán cho mình. sống với mình chết đấy à có ai mà chẳng. phải chết. khấn Phật phù hộ cho con đau thì một giờ. con chỉ đau mà giờ còn chết một giây. không có về không đau một giây chết bây. giờ chỉ đau một dây không chịu đau nhiều. chết hơn một giờ cũng được Để còn kịp. nói lời tạm biệt chia tay mọi người đau. thì chỉ một giây đại chúng tôi không ấn.

Còn đồng dây tích tắc đã hết đau muốn. chết chết thì còn một giờ thì chết. đấy thế cái chuyện khấn vái cho cha cho. mẹ chúng ta Nếu mà còn thỏa mạng thì. sống khỏe mạnh hết thỏa mạng ra đi nhẹ. nhàng là bình thường là Thiện Tâm và là. đúng pháp không có gì sai cả và đây vẫn. là Hiếu tâm tốt đẹp ở đây nhiều bạn hạng. tuần này bạn khi khấn xong thì quả nhiên. xám Dâu Bố bạn ấy chết thật hết thì bạn. để lo quá nghe bằng loa ngoài lại đi cô. bác trong nhà mà mày thắp hương ban đêm. thế này là mày gọi ma quỷ vong đến chắc. là Vong đến về bắt bắt bố các bạn rất là. lo lắng không biết trong vật từ chúng ta. đấy Có ai vì mắc cái lo lắng giống như. bạn hạnh toàn này không nghe không Mình. Đã thắp hương ban đêm. thay xin trả lời bạn thế này Khánh Linh. không phải do bạn thắp hương khấn vái. ban đêm như thế mà bố bạn bị ra đi mà bố.

Bạn mất là do nghiệp duyên của Bố bạn vì. bạn với Tâm Thiện cái tâm hiếu thảo như. vậy thì chỉ đem những cái điều tốt đẹp. đến cho bố thôi nhé Mà không phải do. khấn vái ban đêm là Vong nó mới đến mà. nếu mà cứ thấy mùi hương ban đêm là vòng. đến thì mấy nhà sản xuất hương phải đầy. vong lúc nào những cái nhà cũng tỏa. hương mấy cửa hàng bán hơn chứ chứ không. phải vòng nó cũng không phải thế nhỉ. vong linh nó đến với chúng ta là do. duyên và nghiệp với chúng ta Họ có duyên. với chúng ta Hay nó có cái oán ở giữa. chúng ta lại chúng chúng ta đều biết rồi. đấy oan gia trái chủ thì họ có đời vì. ban ngày ban đêm đâu Ban ngày nó cũng. nhập vào nó có hành như thường có phải. đợi đến đêm nói về nó hàng đâu không. ai đến với mình vong linh cũng thế đều. là phải có nhân duyên các phật tử với. thầy cũng là nhân viên mới đến đây vô.

Nhân vô duyên thì không Đến đây nó các. phật tử bây giờ còn đang mải đi đánh. đánh tá lả với này đi uống bia kênh Xong. rồi đến đây phải là có duyên cầu pháp. học pháp mới đến đây hàng mới vào đầu. chào đến đây thì vong linh những thế họ. đến với mình là phải có nghiệp duyên với. mình họ mới đến chứ không phải ta cứ gọi. cái nọ đến đâu cầu một cái đồ họa và. lang thang với họ chui được vào nhà mình. nó cũng không phải thế nha phải có duyên. có nợ với mình nếu mình mắc nợ người ở. những bài hoa cúc đến đó đại chúng theo. ngài Ngô Đạt Quốc Sư đấy ngồi trên tòa. trầm hương giữa triều đình mà oan gia. trái chủ nó vẫn nhảy xông thẳng vào đấy. thôi làm cho ngài có chết tiếng và ngã. lăn xuống đất đấy giữa triều đình bá. quan văn võ ngày ngồi giữa triều đình. nữa chứ không phải chịu thương đâu Lúc. ấy cũng chả có ai thắp hương khấn vái.

Thì mong oan gia trái chủ nó vẫn nhảy. vào ngày biến thành cái mụn ghẻ mặt. người ở đầu gối nhau đó cái tên là chúng. nó phải vong linh không phải do chúng ta. thắp hương họ mới về không phải do chúng. ta chỉ cầu khấn không họ mới về không. hẳn như thế có duyên có nợ nào về dẫn. đến ông bà tiên tổ chúng ta là người con. nhân duyên với chúng ta nếu ông bà Trong. Cõi vô hình gói cô hồn ác quỷ chúng ta. cầu khấn mà ông bà đủ cái duyên ông bà. vẫn về vào về được Đấy là do có nhân. duyên với mình nhé Ừ vậy thì bạn hàng. tuần này phải hiểu rất rõ bạn làm cái. việc này từ cái thiện tâm hiếu thảo của. mình thương cha thì không xảy ra cái. chuyện xấu do bạn làm mà cha của bạn mất. là do nghiệp riêng của ông đã đến thôi. nhé chứ không phải do vong lên đến bắt. ông ấy đi nó thế thì chúng ta hiểu rất. rõ việc này không phải do đốt hơn Ban.

Đêm mà vong linh đến đại chúng yên tâm. chúng ta đốt thương ban ngày Đốt hương. ban đêm đều không có ảnh hưởng đến. chuyện này nhé để bạn yên tâm câu hỏi. Kính bạch thầy con có một người bạn từ. nhỏ đến lớn Anh ấy luôn được bố mẹ chiều. chuộng luôn đáp ứng tất cả những thứ mà. Anh ấy mong muốn vì thói quen đó nên khi. lớn lên thế người khác trái với mình một. chút là anh ấy dễ nổi cáu và khó chịu. vậy nên có điều làm con rất băn khoăn. theo như luật nhân quả anh ấy dễ dàng. đạt được điều mình mong muốn là do anh. ấy đã tạo nhiều cho nên mới gặp được quả. ngọt như vậy nhưng con thấy cũng chính. bởi vì sống trong cảnh sung sướng như. vậy lại là nhân khiến anh ấy trở thành. một con người không tốt. vài thành ra phước báo của mình lại quay. lại hay chính mình hay sao ạ Con Kính. mong Thầy giải thích cho con được nhiều.

Con xin trên công thức của Thầy Đợt này. rất nhiều bạn hỏi câu hỏi rất là hay. khi bé từ thực tế cuộc sống nhà bà này. bạn thấy cái người bạn của bạn ấy sinh. trong với gia đình có điều kiện và chắc. cũng là con trai độc nhất cho nên là nhà. cũng quý chiều. Anh cần gì có đó mong gì được cái bố mẹ. đáp ứng hết thế nhưng mà từ đó thì bạn. ấy lớn lên canh này lớn lên rồi là anh. sinh ra cái tật là trái ý anh ấy là anh. khó chịu ngồi cáo vào rồi làm những cái. việc bất thiện. Ừ thế thì á Cái người gửi có hỏi là em. nói là vậy thì có phải Phước báo của. mình lại hay mình không Nếu anh không có. phước báo thì làm sao anh được xin vào. cái gia đình tốt đẹp chiều trường được. như cái tốt như vậy à nhưng mà cuối cùng. được cái điều tốt đấy cuối cùng này làm. danh hỏng Thế là hại anh ấy các bạn hỏi. rất có lý thì Kính thưa đại chúng.

Quả thật đấy Cái người đời này sinh ra. một được sinh vào một gia đình có điều. kiện tốt có của cải đầy đủ vàng được. những cái nhu cầu của mình dễ được đáp. ứng Cái đấy là người này có cái phúc báo. phúc báo thì thưa đại chúng phúc báo của. chúng ta người ta gọi là Ngũ Phúc vào là. cái Ngũ Phúc Mới trần gian chúng ta. thường cần và Ngô Phúc về về tiền tài về. sức khỏe và nhan sắc vào về hạnh phúc. gia đình về tuổi thọ và trí tuệ mấy cái. đó đều là thuốc máu đấy ạ ở nam giới của. mình tôi tập được nó cũng sinh ra năm. cái thuốc báo này đó Thế thì người ta. gọi chứ năm cái phút này hai phút bóng. này gọi là gọi là ngũ dục mà phúc báo. đấy Thực sự thì người mà được tu hưởng. ứng dụng đầy đủ đấy là người có cái phúc. báo và phúc báo này là phúc báo Hữu Lầu. từ tiền kiếp mình tạo đấy chứ không phải. là vô phúc và được đâu Nếu kiếp trước mà.

Chưa có bọn ma hút máu thì có kiếp này. cũng không được thừa hưởng những phút. tối nay chú phải biết rõ như vậy nha tên. thì cái cái bàn này á Bạn được sinh vào. trong cái gia đình và được hưởng cái. phúc báo từ tiền kiếp mình làm Anh đúng. là Kiếp trước bạn ấy có làm phước mới. được chứ không thể không anh nhưng sang. kiếp này rồi Cường Phước thì lại cũng. biết nó sẽ hết Phước Hữu Lầu Phước thì. hưởng là phải hết Nó có hạn thôi hướng. sẽ không làm ra tiếp tin nó sẽ giống như. tiền ấy mà không làm ra thì có núi tiền. ăn cũng hết mà tiêu cũng hết. thì kinh thế này trúng người ta mới nói. là Nếu kiếp trước Cơ Tu Tập làm phước. Ừ thì kiếp sau hưởng nhưng kiếp sau. không có duyên lành thì lại thành hóa. cho nên Tại sao phải khuyến khích các. phật tử khuyến khích đại chúng lên quy. tam bảo và Thọ Trì giới cấm của phật để.

Kiếp sau chúng ta sinh ra có phước báu. nhưng chúng ta vẫn có Duyên Lành chúng. ta gặp tam bảo gặp chánh pháp để chúng. ta tu tập phép bạn này có thể kiếp trước. đã làm phước cũng bố thí cho người vào. nhưng mà này không có quy tam bảo không. có được thực hành pháp của Phật ông giới. Cho nên kiếp sau bạn vẫn được hưởng. phước nhưng mà bạn ấy không có cái duyên. với tam bảo để tu tập. anh nhiều lắm tựa đại chúng đẩy chúng có. sớm sớm bây giờ trên thế giới à tín đồ. phật giáo đâu phải là nhiều đâu bàn phím. đồ của các tôn giáo khác rất là nhiều u. tín đồ phật giáo tăng ni phật giáo là. chỉ chiếm mấy phần trăm thôi chứ không. phải là tất cả đâu bà không bên công. giáo rất là nhiều người cái nào khác họ. nhiều lắm. ở đây và họ cũng biết làm phước làm. thiện thế như họ là phương tiện thì kiếp. sau họ vẫn được hưởng phước báu Cái dùng.

Ông ghét thằng ạ ông rất là giàu nhìn. thấy ông Chích ông là có cả gần trăm tỷ. đôla nhưng mà không chích ra đến 90 mấy. phần trăm là để làm từ thiện bố thí thì. là chúng thấy ông có phước không Phương. rất lớn nhưng mà ông này không có duyên. với phật pháp thì kiếp sau sinh ra vẫn. có thể được hưởng cái Phước áo đấy nhưng. mà ông vẫn chưa có duyên với chính Pháp. được nhé và có thể nếu mà kiếp sau sinh. ra từ bé nó sung sướng rồi hưởng phước. báo với rồi mà lại quên không Tôi tập. viên phát nữa vào thì rồi cũng sinh ra. kế hoạch đó thưa đại chúng cho đêm là. cái duyên để giao với tam bảo nó rất là. quan trọng đại chúng phát nguyện quy y. Tam Bảo nương tựa Tam Bảo Phát Nguyệt. thực hành giới pháp của Phật là cái. duyên để Kiếp sau chúng ta sinh ra chúng. ta thường thuốc nhưng ta không bị mất. Duyên Lành tại chúng nhớ chưa khi mất.

Duyên Lành thì chúng ta từ phước lại. biến thành hoàng ý cho nên rất nhiều. người tiếp này được hưởng phước do kiếp. trước tích lũy nhưng mà hưởng phước rồi. xong biến thành hoa đấy thì giống như. bạn này Hường Phước này hết Phước thông. tu tập thêm không có duyên để gặp Phật. pháp để tôi tập trưởng dưỡng thêm hết. Phước mà thành hoàng nên đi Đức Phật dạy. ở trên đời Á có bốn cái Hạnh người. hàng thứ nhất tên là từ bóng tối đi ra. ánh sáng hàng thứ hai là từ bóng tối đi. vào trong bóng tối hàng thứ ba là từ ánh. sáng đi vào trong bóng tối và thứ tư là. từ ánh sáng này đi ra ánh sáng nhờ cái. gì chứng cái người mà như thế này có. phước này rồi hết rồi Không tu tập thì. gọi là từ ánh sáng mà đi mà bóng tối đấy. anh nha Chúng ta phải làm sao mà sống là. cái người từ bóng tối mà đi dáng sáng. nghe từ chỗ chúng ta ít Phước báo nghèo.

Khổ túng thiếu hoàn cảnh khó khăn giờ. chúng ta được kết duyên với tam bảo. chúng ta tu tập để chúng ta chuyển hóa. cái nghiệp kiếp của mình từ cái chỗ đau. khỏi thành cái chỗ an vui tốt đẹp mà. chúng ta đang từ Bóng Tối mày đi ra ánh. sáng đa phần phật tử chúng ta phải lên. đúng tao cái hạng người này chúng ta là. từ bóng tối mà đi danh sáng chứ đừng bao. giờ mà lại từ sáng mà đi màu tối thì rất. là giờ nhé em thì thầy cũng xin chia sẻ. để cho bạn này bạn hiểu nha Không đúng. thế nếu những cái việc làm lành kiếp. trước mà không được làm lành ở nơi tam. bảo không có duyên với chánh pháp thì. lập Phước nhưng Phước này có thể là cái. hoa cho người ấy ở kiếp sau nghèo cho. nên chúng ta phải giữ chặt thêm những. kinh doanh này chúng câu hỏi từ nick. YouTube ông Trần Đức hoài rằng. con thơ thầy con thấy các thầy hay nói.

Sướng khổ tại tâm. Thế nhưng nếu một người đang khổ vì đói. thì đâu có thể dùng tâm để hết đói được. mà phải có thức ăn mới hết được đói. Ừ rồi Mặc dù không phải ai có nhiều tiền. cũng hạnh phúc. nhưng cũng có rất nhiều người khổ vì. thiếu tiền để chữa bệnh để nuôi gia đình. thì lúc này họ cần phải có tiền thì mới. có thể thoát khổ chứ không phải là dùng. tâm để hết khổ được. vì vậy thầy suy nghĩ thế nào về điều này. à con rất mong nhận được câu trả lời từ. thầy. tay trống thấy bạn Trần Đức hoài có hỏi. những cũng rất là sâu sắc Đấy Và không. rất hay đấy. như vậy bạn này là cũng trăm nghe pháp. mới hỏi được câu này hãy rất là 8 tháng. đấy bạn này chắc cũng còn trẻ. bạn hỏi thấy nói lại này. I Penny Nghe các thầy giảng nói là sướng. khổ tại tâm sướng hay khổ là tại tâm với. mà nghe không vào các phật tử chúng ta. cũng thường nói nhớ sớm khổ ở tâm mà do.

Tâm thế nhưng mà bạn hỏi là nếu như vậy. thì bây giờ con hỏi thầy một người đang. đói. ạ Vâng đang đói là khổ. vải sướng khổ tại tâm thì ra bảo nó bảo. tâm mình giờ hết đói nó thấy đói không. mà bạn phải có cái bánh nghe có cái gì. Cái cơm cho dạ dày thì nó mới hết đói. được biết cái khổ đói đó mà bạn hỏi đấy. là một cái bây giờ cái người mà người ta. đang thiếu tiền để chữa bệnh để người ta. khổ bây giờ phải có tiền đấy đi mà hết. cái khó để bảo dùng tâm thì hết khổ thì. có được không câu hỏi rất là xác đáng. rất hay đấy. anh vào ở đây thì nói nếu mà không học. Phật mà ký thì cũng khó mà trả lời được. bạn cần nước Ngài đấy. nhà Bây giờ thì xin trả lời bạn Trần Đức. và cũng là để phân tích với này chúng để. này chúng nắm được Tại sao mà chúng ta. nói sướng khổ tại tâm. Ồ sướng khổ tại tâm hay là sướng khổ ở. tâm sướng khổ từ tâm sướng khổ do tâm.

Đấy là cái câu mà chúng ta thường nói. ạ Bây giờ nói tại tâm này ở tâm này nó. cũng giống nhau Cái tay này nó nói vị. trí giống như này chúng đang ở tại chùa. Đây này cái chữ tài này nhé Sướng khổ. tại tâm sướng khổ ở Tâm. Ồ. sướng khổ từ tâm. dự án hết thì bây giờ Phân tích làm tại. sao nói sướng khổ tại tâm mình do tâm. mình ở nơi cái tâm. anh này chúng biết rằng chúng ta là con. người cho đến tất cả các chúng sinh hữu. tình thì có hai phần phần thân và phần. tâm. đại chúng đang ngồi đây là cái cái mà. ngồi được số sàn này là cái Phần thân. nhà thân xác tứ đại nó được cấu kết bằng. tứ đại vật chất đất nước gió và lửa. cho xương thịt là đất và máu nước tiểu. trong người mình là nước. không khí hơi thở của mình là gió và. nhiệt lượng của cơ thể là lửa lửa đây để. tứ đại đất nước gió Của Lửa Và Nó hoàn. toàn là vật chất.

Ừ cái từ này này thì nó vô tri vô giác. nó không biết gì cả. trò chơi chú nhớ đất không Cái gì đấy. chúng ta đánh cái đất thoải mái Nó không. cao. thời đại chống dẫm đạp nó thoải mái nó. không cần nhắn gì cả về nước chúng ta. thế không Chém vào nước không đau không. vấn đề gì Gió và lừa không vậy nó đều là. vật vô tri không biết không có cảm thức. gì cả. ăn uống gì không thấy nhưng mà. à Vì nơi thân này lại có tâm. Chị nói là cái tâm chúng ta nó nó Đồng. nó chọn ở trong cái tứ đại này cái xác. chết này. ý cho nên tâm chúng ta là chủ thể của. Cảm Xúc. thế này trúng gió cho này không. Ừ nếu cái thân này mà không có tâm thì. nó là một cái xác chết cái xác chết. chúng ta có để cả năm nó cũng không kêu. đói. khi chúng ta mà để cho nó dòi bọ dục. giúp rẻ nó nó cũng không kêu đau không. bảo là tốt lành khi chúng ta lấy dao.

Băng chặt cái thân này á nó cũng không. có vấn đề gì cả. đấy người Tây Tạng khi người chết rồi á. ở Tây Tạng người chết rồi đã mang cái. thân ta chặt ra sẹo thịt ra tao vứt cho. chim cho quà cho con thú nó ăn cái thân. nên nó có nói gì đâu Không nói gì cả với. nó là cái xác chết nó chỉ là đất thôi là. đất nước gió lửa thôi này trúng gió nào. phần thân là vật chất vô chị. Ừ nhưng mà thân nơi thân chúng ta có. phần tâm. khoa học chúng ta gọi là danh và sắc cái. thân này là sắc chất cái tâm là Danh. Danh rất là chỉ có tên mà không nhìn. thấy nó gọi là danh Thì cái phần chủ. động cảm Thọ là Tâm. gì đấy đại chúng rõ chưa nào tâm mới là. chủ thể của cảm xúc buồn vui sướng khổ. đau hay là khoái lạc là Tâm. vì thế cho nên ở đây nói sướng khổ là. tại tâm là đúng chứ không phải là tại. cái thân cái thân mà không có tâm thì nó.

Chả biết gì cả. Ừ cái thân mình á là cái cái thân xác. chết rồi Cứ Bỏ đấy cả năm nó không kêu. đói có phải không đâu có cần ăn gì đi. đâu đấy mấy cái mấy cái xác ở dưới mô để. chục năm nó kêu đói đâu có vào không nó. thối rữa ra nó có bảo tôi đau lắm đâu. cũng thấy báo gì cả đấy cho nên mà chỉ. có phần tâm cái này chúng rõ này ông nào. nha tâm là chủ thể của Ngân thức chủ thể. của cảm xúc cảm Thọ tâm chúng ta tâm. chúng ta có bốn cái phần lá Thọ tưởng. hành thức đấy nó mới là cảm xúc sướng. khổ là cái tâm này vào sướng khổ là ở. nơi tâm này Đấy là cho nên nó nói sướng. khổ tại tâm chứ không phải là thân có. thân mà không có tâm thì cái thân ấy. cũng không biết sướng hay khổ gì cả Có. đói có đánh có chém nó em có bỏ virus. SIDA hay là virus Corona vào đấy nó cũng. không kêu gì cả đó vào nhưng mà có tâm. một cái là cái tâm này nó bắt đầu biết.

Kêu nó bảo đói quá khác quá Rét quá Nóng. quá Đau quá Mỏi quá là tâm lý chứ ngồi. một lúc mỏi là tâm tâm nó kêu chứ không. hả Còn cái thân này nó có nó có kêu đâu. do anh Tâm bây giờ này chúng rõ xem nào. Sướng khổ tại tâm là đúng rồi đấy là cái. thứ nhất là phải do phần tâm phần nhận. thức đó Đấy là thứ nhất lần thứ hai là. sướng khổ do tâm tao là nguyên do từ tâm. ở đây Thành muốn nói đến cái dòng Nhân. Quả Nghiệp Báo. Em nói cái này là cái rất quan trọng. sướng khổ cũng do tâm và từ tâm rút anh. cái người kiếp này hiện nay đang bị đói. đang bị khổ bệnh tật đang bị nhiều hoàn. cảnh làm cho mình khổ thì phải biết. người này đã từng gây nghiệp ác nghiệp. xấu trong quá khứ và cái nghiệp ấy giờ. đã trổ quả khiến cho người ấy phải chịu. khổ cảnh chịu đói chịu khát Chiều đánh. đập cách chữa bệnh tật chiều như hoàn.

Cảnh phiền não đau khổ nghèo thế thì có. phải là do tâm không cũng là ở tâm thôi. Nếu tâm người này trước đó mà biết tu. Thiện làm phước thì người ấy không chịu. cái quả khổ này. ở những vị trước đó không biết tu tập. cho nên bây giờ quá khổ nó trổ ra mình. phải chịu mình phải đón nhận chứ không. thể nào không được. Anh là chú mèo con nào đấy cũng nói là. sướng khổ từ tâm sướng khổ do tâm lý do. tâm mình hết Đấy nó là tại tâm và nó. cũng lại là do tâm cái cho nên đi Chúng. ta là đệ tử Phật thì chúng ta biết rất. chắc chắn là sướng khổ tại tâm và sướng. khổ do tâm thì chúng ta phải tu tập để. chuyển hóa những cái nghiệp khác cái. nghiệp bất thiện của mình để mình được. những quả an vui và hạnh phúc thì chúng. ta sẽ không khổ không. à Thế con một cái nữa để chứng minh cái. sướng khổ tại tâm đó là tâm của các bậc. thánh giả.

Các bậc thánh giả khi mà đạt được thành. quả họ đã đạt được thiền định sâu thì. sướng khổ không ảnh hưởng đến tâm của. các ngài thân của các ngài có thể bị. vì bệnh tật thân của các ngài có thể bị. đói nhưng tâm các ngài không hề khổ cái. này là chúng đã học trong bài kinh đi. tiên trước đây rồi cao các bậc ala-hán. vẫn có bệnh có bệnh ta là thân nó vẫn bị. bệnh tật có thể lo vì xương bịu bị bướu. bị ruột thừa pháo nhưng mà tâm các ngài. lại không hề bị đau khổ. khi Đức Phật cũng thế Đức Phật cúp eBank. nhưng mà tâm phật không hết đau khổ. à vì các ngài đã làm chủ được cái tâm. rồi nhá con chúng ta là Phạm hô không. làm chủ được tâm cho nên thân mà nó khi. nó bệnh thân mà nó đói là chúng ta khổ. cái Tâm ngay để cho nên người ta mới nói. vi phạm thu thì tâm theo thân. hai tháng nhân đấy thì thân theo tâm nhà. tạm thu Chúng ta là tâm theo thân thân.

Này mà vào càng khổ là tấm nó khổ liền. thân này mà vào cảnh sướng thì tâm nó. cũng sướng đấy là Phạm vu chúng ta là. tâm theo lệ thuộc theo cái thân còn bậc. thánh thì thân lại phụ thuộc vào tâm. nghèo bậc thánh người ta tu liền đầy đủ. định lực đầy đủ Tuệ lực giải thoát thì. cái thân không bị ảnh hưởng đến tâm nữa. tâm hoàn toàn có thể làm chủ được này. trúng gió chỗ này không Thế thì có phải. là sướng khổ tại tâm và do tâm ông rất. là rõ ràng các bạn nào. anh không thể phủ nhận được điều này nha. các vị thánh họ cũng đói chứ Đi khất. thực nhiều khi không có gì. các vì nhiều khi có được ba bốn ngày. không có gì nhưng tâm các ngài vẫn an. vui giải thoát về ngồi thiền vẫn ăn vui. giải thoát có vấn đề gì không thì chúng. ta chỉ một bữa không toàn được chúng ta. ngã ấy nữa rồi uống hết cả lên rồi không. làm nhắc hết cả nhà nữa phải đi về nhà.


https://youtu.be/pNTc4RyThoA4 Việc LÀm Nhiều Phước BÁu Nhất – Thầy Thích Trúc Thái Minh
Em coi này có bạn Hoài Phương Kính bạch. thầy. trong kinh địa tạng viết khi làm việc. thiện phóng sinh ăn chay Tụng Kinh Vân. Vân 7 phần công đức Phước báu thì người. mất chỉ nhận đượ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *